Bavorský barvář - pes: Amir Luková dolina - Český šampion

Zkoušky: PB 2.cena LUP.