Bavorský barvář - pes: Amir Luková dolina - Český šampion

Zkoušky: PZB 2.cena LUP.